เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!

งาน "เสวนาทางวิชาการด้านกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ” โดยวิธี Video conference
หัวข้อ "เรา ได้อะไร ใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ”
26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 - 2 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์


image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag